Benjamin és Ruben Berger - Az út, A jó út életünk Jesuával Izrael földjén

bergEbben az életrajzban sokkal többről van szó, mint két testvér kalandos történetéről. Mindketten papi nemzetségből származnak. Dávid idejében a papok a vállukon vitték fel Jeruzsálembe a zsidó szövetség ládáját, mint Isten valóságos jelenlétének jelét. Aranyszálként húzódik végig ez a papi hivatás a két igen tehetséges testvér egymásba fonódó élettörténetén. New Yorkból Európába vezet az útjuk, végül Izraelbe... Ma Jeruzsálemben élnek egy kis közösségben, és az óváros központjában egy nemzetközi hír messiási gyülekezetet vezetnek. Papi elhívásuk miatt kulcsfontosságú szerep jutott nekik az atyák földjén Mindkét testvér életének és szolgálatának erős prófétai dimenziója van. A zsidó nép rendeltetése, hogy áldássá váljon más népek számára Ma, amikor Izrael neve egyre inkább szitokszóvá válik, újra és újra vannak olyan, a zsidó népből származó személyek vagy csoportok, akik az antiszemitizmus és az anticionizmus radarját hatástalanítva élnek megbízatásukkal, hogy áldássá váljanak a nemzetek számára Két cserépedény élettörténete, micsoda forrásai az él, örök reménységnek! Legyen bárki, zsidó vagy nem zsidó, aki Szellemben végigjárja a két férfi itt leírt útját, örömmel fog továbbhaladni a maga útján.

Dr. Fiedmann Hillélné Rab Erzsébet - És nem verik félre a harangot

Dr. Friedmann Hi 4e157f7ec38acVannak kérdések, melyekre nincs válasz! Ma sem tudunk választ adni arra, hogy miért hallgatott ennyi ember, Miért? Miért hagytuk őket a halálba menetelni? Miért? Nincs elfogadható válasz! E könyv írója valóságon alapuló, saját emlékeit és családja tragédiáját írta meg kiírta magából talán, hogy enyhítsen fájdalmán. Talán, hogy megossza velünk, az olvasókkal, hogy soha többé. A könyvben található számos név, helyszín és esemény valóság! Nem kitalált és nem regényszerű, valóság minden sora. Néha zaklatott, szabdalt, ahogyan egy napló szavai, de tényeken alapuló fekete valóság.

Szentendrei Kurír

000 Page 01

Tuli József - Amiről mi ketten nem beszélünk

Nemcsak a könyveknek van különös sorsuk, hanem sokszor a kéziratoknak is (a szerzőkről nem is szólva). A rendszerváltozás után  több neves irodalomtörténész is azt nyilatkozta: nem maradt az íróasztalok fiókjaiban kiadatlan kézirat. Az Olvasó most mégis egy ilyen könyvet tart a kezében. Tuli József poszthumusz regényének második kiadását. A könyv az ötvenes évek kíméletlen diktatúráját mutatja be egy gyermek szemszögéből. Minden szereplő kicsit részese a diktatúrának, ugyanakkor szenvedő alanyai egyben. A regény lapjain előrehaladva szinte apránként lopakodik be az emberek lelkébe a hatalom, hogy megfossza őket maradék méltóságuktól is.